Algemeen

Wat is Natuurlijke Kraamzorg?

Gespecialiseerde kraamzorg met extra kennis en vaardigheden over het verzorgen van rust en veiligheid en gaat in op de behoeftes van het kind.

Wat is het verschil met gewone kraamzorg?

De Natuurlijk Kraamverzorgende weet, net als gewone kraamverzorgenden,  dat voldoende rust, overzicht en ontspanning de beste kansen geven voor moeder en kind. De natuurlijk kraamverzorgende is daarin gespecialiseerd; zij beheerst extra technieken om daadwerkelijk rust te brengen. Dit bevordert de borstvoeding, het herstel en de groei van de baby. Zij heeft hiervoor een één- of twee jarige scholing gevolgd, gebaseerd op de antroposofische menskunde.

Is Natuurlijke Kraamzorg terug naar vroeger?

Ja en nee. Vroeger was er veel kennis over de lichamelijke ontwikkeling en behoeftes van een pasgeborene. Men wist nog hoe belangrijk rust, slaap, voeding en een slaap- en waakritme waren. Psychologisch inzicht was er bijna niet en dat heeft veel leed gebracht.
Nu weten we veel over de psychologische behoeftes en hechten daar heel veel waarde aan. Zoveel, dat lichamelijke behoeftes soms weer in de knel komen.

De Natuurlijke Kraamzorg heeft weer volop oog voor de lichamelijke behoeftes en verliest daarbij de psychologische behoeftes niet uit het oog. Wij proberen hierin het evenwicht te bewaren. Wat modern is aan de Natuurlijke Kraamzorg is dat zij alles wat zij doet kan uitleggen en onderbouwen. Zij laat daarbij de keuze aan de ouders laat, deelt haar kennis en kan desgewenst adviezen geven.

Sinds wanneer bestaat er Natuurlijke Kraamzorg?

In 2013 studeerden de eerste Natuurlijk Kraamverzorgenden af en was er officieel sprake van Natuurlijke Kraamzorg. Het gedachtengoed van Rudolf Steiner, waarop de Natuurlijke Kraamzorg is gebaseerd, viert binnenkort haar 100e verjaardag. www.antroposofie.nl  Tevens sluit de Natuurlijke Kraamzorg aan bij  het gedachtengoed van kinderarts en pedagoog Emi Pikler pikler.nl/pedagogie/verzorgen , een veel gebruikte visie in instellingen voor kinderopvang.

Wat is er Natuurlijk aan Natuurlijke Kraamzorg?

Wij gaan er van uit dat je als mens je lichaam hebt en dat je het niet bènt. Met je lichaam  ben je gebonden aan de aardse wetmatigheden en aan de natuurwetten.  Met je geest- en zielenwezen is het mogelijk aan deze gebondenheid te ontstijgen. In de Natuurlijke Kraamzorg maken we voor herstel, groei en vitaliteit graag gebruik van de helende en levende krachten uit de natuur. In ons streven het juiste te doen en te laten, volgen we de natuur van ons wezen als mens; het  vermogen liefde en moraliteit in vrijheid te ontwikkelen.

Kost het extra geld?

Nee, voor de verzekering valt het onder de gewone kraamzorg. De Natuurlijk Kraamverzorgende verdient hetzelfde als haar reguliere collega, hoewel ze een jaar extra opleiding heeft gevolgd. Voor haar telt de voldoening van haar betere resultaten,  ze ervaart het als voldoening de jonge ouders de weg te mogen wijzen.

Is Natuurlijke Kraamzorg christelijk?

Wat een kraamgezin gelooft of als mensbeeld heeftmaakt voor de kraamverzorgende niet uit. Zij komt een medemens verzorgen, ongeacht diens levensbeschouwelijke overtuiging .
Voor het kraamgezin kan het prettig zijn te weten dat de inspiratiebron voor de Natuurlijk Kraamzorg gelegen is in de antroposofie. Die is in zekere zin religieus. Niet precies westers christelijk, wel religieus. Zij erkent een geestelijke wereld naast onze zichtbare wereld en gaat er van uit dat de mens van beide werelden een bewoner is. Lichamelijk maakt een mens deel uit van de aardewereld en geestelijk maakt zij deel uit van de kosmos. Als wezen besta je altijd, op aarde besta je tijdens je incarnaties op aarde. En precies op die overgang, bij die poort van de ene naar de andere wereld, is de kraamverzorgende werkzaam. Dit wekt in haar eerbied. Eerbied voor het kind en eerbied voor de kraamvrouw die deze belangrijke overgang mogelijk maakt. Dit voedt haar vermogen eerbied te hebben voor ieder mens.

Zijn er aparte rituelen?

Nee, die zijn er niet.
Er zijn wel dingen die anders gaan, maar dat zijn verzorgende handelingen, geen spirituele rituelen. Zou je dat willen, dan kent de Natuurlijk Kraamverzorgende wel mooie spreuken of liedjes.

Moet je er aparte spullen voor hebben?

Dat is wel handig, niet noodzakelijk.
In de Natuurlijke Kraamzorg hechten we veel waarde aan voldoende warmte en omhulling. Om die te verzorgen en om stuwing te voorkomen adviseren we daarom natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld kleding en doeken van onbelaste materialen zoals biologische wol en wol/zijde.
Daarnaast gebruiken we ook graag kamille voor verzorging van het perineum en geven we duidelijke voorkeur voor biologische materialen en voeding. Hoever u hierin meekomt bepaalt u zelf. Zie onze folder Natuurlijke Babyuitzet.

Moet je ook wasbare luiers gebruiken als je Natuurlijke Kraamzorg wilt?

Nee, dat is je eigen keuze. Het is wel zo dat áls je voor wasbaar kiest, de Natuurlijk Kraamverzorgende er mee weet om te gaan. Zij kan samen met jou kijken of wat je hebt gekocht past bij je kindje en hoe je het kunt gebruiken.

Bij welke mensen past Natuurlijke Kraamzorg?

Natuurlijke kraamzorg is goed voor iedereen. Mensen die vragen hebben, bewust met hun gezondheid willen omgaan en bewust willen opvoeden, het belang van het kind voorop willen stellen en kwaliteit stellen boven efficiëntie kunnen er het meest van leren en zullen er het meeste in herkennen.

Wat is de oorsprong van de naam Natuurlijke Kraamzorg?

De naam Natuurlijke Kraamzorg is een gedeelde naam. Zowel de gespecialiseerde kraamzorg zoals ontwikkeld en gedoceerd in de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg, als ook het Collectief Natuurlijke Kraamzorg Amsterdam noemt zichzelf Natuurlijke Kraamzorg.
Dit heeft zijn oorsprong in het verleden. De naam Natuurlijke Kraamzorg was in gebruik bij een kraamverzorgende die de naam wegschonk en weer terugnam.

Hoe is de Natuurlijke Kraamzorg als specialisatie ontstaan?

In 1994 schrijft Cora Bakker zich in bij de KvK in Amsterdam onder de naam Cora Bakker, Natuurlijke Kraamzorg. Zij ontwikkelt haar vorm van kraamzorg samen met Thomas Kelling, antroposofisch arts te Amsterdam. In 2005 voegt Jelka Jungslager zich bij haar en claimen zij de domeinnaam natuurlijkekraamzorg.nl.

In 2006 ontmoet Cora Bakker Maria Bom in het verlangen antroposofie in de  kraamzorg te brengen. Cora vormt samen met een aantal kraamverzorgenden een groep met interesse in de antroposofie Maria ondersteunt haar in het vormgeven van bijeenkomsten voor deze groep

Maria profileert zich als antroposofisch kraamverzorgende onder de naam Geborgen Verzorgen in Rotterdam. Zij volgt scholingen: uitwendige therapie en de module antroposofische ouder en kind zorg waar ze Edith Minnaar ontmoet. Edith blijkt een bondgenoot in het verder ontwikkelen van de antroposofische Kraamzorg. Ook Edmond Schoorel verbindt zich met het initiatief van Maria en zo vormt zich in 2009 de stuurgroep Antroposofische Kraamzorg. Onder leiding van deze groep worden in drie series werkgroepen bestaande uit: kraamverzorgenden, verloskundigen, kinderarts, jeugdarts, verpleegkundigen en jeugdgezondheidszorg gedurende ruim 2 jaar het behoefteprofiel, het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel voor de antroposofische  Kraamzorg ontwikkeld.

Tijdens dit traject valt bij het zoeken naar een juiste benaming de keus op de naam Natuurlijke Kraamzorg. Cora Bakker schenkt haar naam Natuurlijke Kraamzorg aan het initiatief. Omdat zij niet beschikt over de benodigde toegangscodes tot het domein wordt ervoor gekozen een nieuw domein te openen met de naam Natuurlijke Kraamzorg.eu.

Pogingen om de nieuw te vormen opleiding deel te laten uitmaken van het colloquium van de Stichting Plegan Opleidingen komen niet tot overeenstemming waarna de stuurgroep het besluit neemt een VOF op te richten en zelfstandig de Natuurlijke Kraamzorg in de wereld te zetten.
In 2012 is de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg een feit en start het eerste les jaar.
In 2015 vormen Jelka en Cora het Collectief Natuurlijke Kraamzorg Amsterdam en nemen de domeinnaam natuurlijkekraamzorg.nl alsnog in gebruik. In 2016 volgen alle leden van het Collectief  met succes de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg basis.
In 2016 wordt de VOF omgezet in de Stichting Natuurlijke Geboortezorg.
In 2017 wordt de Nederlandse beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg opgericht.

Opleiding

Voor wat voor kraamverzorgenden is deze opleiding geschikt?

Voor gediplomeerde kraamverzorgenden die verdieping zoeken, de wens hebben zich persoonlijk te ontwikkelen en affiniteit hebben met het gebruik van natuurlijke materialen.
Verder is het van belang dat je werkzaam bent met pasgeborenen en kraamvrouwen en een opleidingsniveau van MBO3 of hoger hebt.

Wat voor soort persoonlijke ontwikkeling stimuleren jullie in de opleiding?

Wij richten ons met name op je vermogen objectief en oordeelsvrij te leren waarnemen, aandachtiger te leren handelen, en op jezelf te leren reflecteren.
Wat we niet doen is psychologiseren, naar vroeger wijzen of emoties opzoeken. Emoties worden gerespecteerd en zijn persoonlijk.
Wij garanderen te allen tijde een veilige lessituatie.
De persoonlijke ontwikkelingsweg is individueel. Je werkt maandelijks aan een waarnemingsoefening en je reflecteert maandelijks op je eigen handelen met een praktische vaardigheid. Daarop krijg je individueel (digitaal) feedback van je eigen docent.

Ik ben een beetje dyslectisch, kan ik de opleiding toch doen?

Dat hangt er van af. Er is aardig wat leeswerk in de opleiding. Als je dyslexie je hindert in het lezen kan dat een struikelblok vormen. Het zal dan veel extra tijd van je vragen je voor te bereiden op de lesdagen. Het kan enorm helpen om in zo’n geval de opleiding samen met iemand te doen.
De huiswerkopdrachten worden schriftelijk digitaal ingestuurd. Als je dyslexie maakt dat je taalfouten maakt is dat geen probleem, zolang het je niet hindert je begrijpelijk uit te drukken. Zie voor een voorbeeld huiswerk opdracht…….

Bij wat voor soort gezinnen kom ik te werken als Natuurlijk kraamverzorgende?

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom gezinnen Natuurlijke Kraamzorg aanvragen. In ieder geval gaat het om ouders die bewuste keuzes willen maken. Verder varieert het van behoefte aan meer persoonlijke zorg op maat tot en met complete antroposofische leefstijl en alles wat daar tussen ligt.
Net als in andere kraamgezinnen zul je voorlichting en adviezen aanpassen aan de situatie en wensen  van het gezin. Lang niet altijd zijn alle materialen voorhanden, maar als ze wol, zijde of wasbare luiers hebben kun jij er mee overweg, als er behoefte is aan hulp voor het middagslaapje heb jij een voetinwrijving in de aanbieding.

Ik ben in loondienst en mijn baas steunt mij niet. Wat adviseert u mij?

Afhankelijk van uw eigen karakter gaat u hier meer of minder last van hebben. Maar lastig is het altijd. Vooral wanneer je op rooster werkt. In de praktijk zoeken deze natuurlijk kraamverzorgenden vaak hun weg naar zelfstandig ondernemerschap. Omdat ze dan hun eigen kraambed vorm kunnen geven en niet bang hoeven te zijn voor de stem van de collega die hen opvolgt in een gezin.
In veel bureaus is het de norm allemaal zoveel mogelijk hetzelfde te werken in de gezinnen. Dat zou kunnen betekenen dat je geen voetinwrijving geeft omdat je zorg later in de week door een collega wordt overgenomen en je haar niet tekort wilt doen.
Ook stappen mensen soms over naar een werkgever die wel positief staat tegenover de Natuurlijke Kraamzorg.  Op de website bij de aanbieders kun je zien welke organisaties  al Natuurlijke Kraamzorg aanbieden.

Ik ben een vrije school ouder en wil omscholen naar de Natuurlijke Kraamzorg. Kan dat?

Jazeker. Dat kost ruim 2 jaar. Je begint met een BBL-traject bij een kraamzorg organisatie. Kijk bij de aanbieders welke organisaties Natuurlijke Kraamzorg aanbieden, en ga na of zij leerlingen aannemen. Als je je  opleiding (bijna) hebt afgerond meldt je je bij ons aan. Bij ons krijg je aanvullende kennis en vaardigheden waarmee je je basiskennis uitbreidt.

Wie is eindverantwoordelijk voor de opleiding en scholingen?

Er is een Stichting Natuurlijke Geboortezorg.  De Opleiding Natuurlijke Kraamzorg valt onder de paraplu van deze Stichting.
Voorzitter kinderarts E.P. Schoorel, Zeist
Secretaris mevr. E. Minnaar, verpleegkundige uitwendige therapie, Bussum
Penningmeester M. van der Knaap, voormalig directeur MBO

Geven jullie ook korte cursussen?

Jazeker. Zowel in company als met open inschrijving. We werken momenteel aan een vernieuwd en uitgebreid aanbod. Vanaf januari 2020 verwachten wij hiermee van start te gaan. Heb je interesse in ons aanbod, meld je aan voor onze nieuwsbrief www.natuurlijkekraamzorg.eu en/of stuur een mailtje naar maria@natuurlijkekraamzorg.eu

Krijg je ook accreditatie punten voor het KCKZ kwaliteitsregister?

Meestal krijgen we accreditatie als we het aanvragen. De opleiding geeft ruim 50 punten, losse scholingen meestal 4, conferentie ook 4. Deze worden bijgeschreven in categorie C van je register.

Beroepsvereniging

Wat heb je er aan lid te zijn van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg?

Je wordt vertegenwoordigd, je belangen worden behartigd, je ondersteunt verdere ontwikkeling van de Natuurlijke Kraamzorg en je wordt vermeld op de website op de lijst van professionals die de opleiding hebben gevolgd. www.natuurlijkekraamzorg.eu/beroepsvereniging/

In de meeste beroepen is het zo dat er een soort orgaan is dat aanspreekbaar is voor dingen die met de inhoud van dat beroep te maken hebben. Dat heet dan vakvereniging of beroepsvereniging.
Is er een klacht, incident of commotie dan belt de pers of de klager naar de beroepsvereniging voor uitleg. Die vereniging vertegenwoordigt dan allen die met dat beroep van doen hebben. De leden hebben er baat bij dat de vereniging dan handige dingen zegt en kan laten zien dat zij hun zaken op orde hebben. In ons geval gaat dat om kwaliteitsbeleid, protocollen, ledencontacten en gezamenlijkheid van visie. Daarmee zorgen wij dat schade zoveel mogelijk beperkt blijft bij misstand. Is er lovend nieuws of maken we goede sier, ook dan profiteren alle leden mee. Een vereniging dankt zijn bestaan aan de leden. Daarom is het van belang dat je lid bent en bijdraagt.
Daarnaast help je mee aan het ontwikkelen van de Natuurlijke Kraamzorg en sta je vermeld als professional die het certificaat heeft behaald.

Wie is de vereniging?

De vereniging heeft een bestuur en leden. Veel leden doen vrijwillig dingen voor de natuurlijke kraamzorg. Zoals gastvrouw of aanspreekpunt zijn voor de intercollegiale uitwisselingsbijeenkomsten, de mail beantwoorden, de website bijhouden met aanbieders, de ledenvergaderingen organiseren, notulen maken en uitwerken, ledenblad maken en versturen, de protocollen bijhouden, helpen conferentie te organiseren, helpen in de opleiding, advertenties plaatsen, folders maken.

Is er ook een plek op de website waar alleen leden toegang hebben?

Nee, zo’n plek is er nog niet. We hopen wel dat dat in de toekomst kan, nu hebben we daar nog geen middelen voor.

Wat moet ik doen als ik me wil inzetten voor de Natuurlijke Kraamzorg?

Neem contact op met het bestuur om samen te kijken waar jouw interesse en kwaliteiten de vereniging kunnen versterken. We hebben je hard nodig.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De NBvNK is een vereniging. Er wordt gewerkt volgens statuten. Het bestuur legt verantwoording af en besluitvorming voor aan de leden. Besluiten worden genomen door de leden tijdens ledenvergaderingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit
Voorzitter mevr. M. Bom, directeur, docent KMBO, kraamverzorgende
Secretaris: mevr. P. van den Boorn, kraamverzorgende, geboorteconsulent
Bestuurslid algemeen: mevr. K. Mwamba, verloskundige
Bestuurslid algemeen: mevr. S. Koldenhof, kinderleidster, kraamverzorgende

Hoe weet ik of protocollen nog kloppen?

In de jaarlijkse ledenvergadering van november stellen we wijzigingen in protocollen vast. Ter voorbereiding ontvang je de conceptprotocollen als bijlage bij de agenda. Na vaststelling ontvangen alle leden de protocollen met daarin in kleur de wijzigingen aangegeven. Zo ben je altijd up to date.

Wat is de oorsprong van de naam Natuurlijke Kraamzorg?

De naam Natuurlijke Kraamzorg is een gedeelde naam. Zowel de gespecialiseerde kraamzorg zoals ontwikkeld en gedoceerd in de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg, als ook het Collectief Natuurlijke Kraamzorg Amsterdam noemt zichzelf Natuurlijke Kraamzorg.
Dit heeft zijn oorsprong in het verleden. De naam Natuurlijke Kraamzorg was in gebruik bij een kraamverzorgende die de naam wegschonk en weer terugnam.

Kwaliteitsregister

Wat betekent individuele benadering voor jullie?

Wij denken dat ieder mens met een eigen intentie en opgave geboren wordt en dat het de taak van ouders en verzorgers is het kind te helpen zichzelf te worden, zichzelf te ont-wikkelen, ‘uit te rollen’. Dat vraagt doelbewuste opvoeding die aansluit bij de individuele kwaliteiten en valkuilen van kind en ouders. Dit maakt dat we de ene kraamvrouw aansporen rust te nemen en de andere juist actief willen mobiliseren, het ene kind wekken voor voeding, het andere leren een beetje te wachten.

Wat zijn de vereisten voor registratie in het kwaliteitsregister?

Je kunt het register in als je het certificaat NK1 hebt behaald en lid bent van de beroepsvereniging.

Hoe heb ik inzage in mijn stand van zaken met betrekking tot mijn registratie?

Na elke scholing waar je aan deelneemt krijg je een bewijs van deelname. Daarop staan je punten. Je hebt een map Mijn Persoonlijke Ontwikkeling gekregen. Als je je bewijzen van deelname bewaart in de map heb je altijd overzicht.
Jaarlijks ontvang je eenmaal een persoonlijk overzicht per mail.

Waarom een apart register en niet onderdeel  van het KCKZ zoals bij de V&VN?

Het KCKZ is gevraagd ruimte te maken voor specialisaties in de kraam in het kwaliteitsregister. Zij hebben besloten dit niet te doen. Wij betreuren dat en hebben  een eigen register ingericht. Het KCKZ heeft wel ruimte gemaakt in haar eigen register voor punten die je in je eigen interessegebied haalt. Geaccrediteerde scholingen van de Natuurlijke Kraamzorg worden In deze categorie C bijgeschreven. Daar moet je 10 punten halen in 4 jaar.

Het volgen van alle scholingen wordt me te veel. Wat adviseer je mij?

Schrijf je uit uit het Kwaliteitsregister en blijf lid van de Beroepsvereniging. Je betrokkenheid blijft en je verplichtingen nemen af. Op de site blijf je vermeld staan als professional die de opleiding heeft gevolgd. Wanneer je wilt ben je nog steeds welkom op een nascholing.

Wie bepaalt eigenlijk wat de kwaliteitseisen zijn?

Het kwaliteitsregister is in beheer van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg. Het zijn dus de leden zelf die bepalen welke kwaliteitseisen gesteld worden. Het bestuur doet een voorstel, leden besluiten tijdens de ledenvergadering. Alle leden krijgen 14 dagen voor vergadering de stukken toegezonden.

Wat heb je aan registratie in het kwaliteitsregister?

Het maakt dat je aantoont bij de tijd te blijven, op de hoogte te zijn van aanpassingen in de protocollen en dus altijd veilige natuurlijke kraamzorg te kunnen bieden. Op de website wordt je vermeld als aanbieder die zijn vaardigheid onderhoudt.