Stichting en Beroepsvereniging

 1. Stichting verzorgt de Opleiding, certificaat geldig 3,5 jaar na certificering
 2. Beroepsvereniging verzorgt Kwaliteitsbehoud, onder andere met het Kwaliteitsregister Natuurlijke Kraamzorg. Na behalen van je certificaat heb je een keuze:
 1. Je gaat niet verder
  Je hebt kennis opgedaan en vindt het goed zo – je hoeft niets meer – je registratie vervalt na 3 jaar, je wordt na 3 jaar niet meer vermeldt als aanbieder en/of erkend als vakbekwaam natuurlijk kraamverzorgende.

Je mag wél lid blijven van de beroepsvereniging.

 1. Je wilt verder
  Je wordt lid van de Beroepsvereniging, en je wordt lid van het Kwaliteitsregister

  Kwaliteitsregister

  Mensen die Natuurlijke Kraamzorg aanvragen kunnen nagaan of de geboden zorg overeenkomt met de kennis en vaardigheden van de Natuurlijke Kraamzorg. Door middel van het Kwaliteitsbeleid maakt de beroepsvereniging duidelijk hoe zij ervoor zorg draagt dat iedereen op de hoogte is. Het kwaliteitsregister is hiervan een belangrijk onderdeel.Cliënten kunnen er hierdoor van op aan dat certificaathouders over recente kennis en vaardigheden beschikken van de Natuurlijke Kraamzorg.
  Leden van het Kwaliteitsregister voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

  • Je volgt de minimale scholing en verdieping en blijft up to date
  • Als je voldoet aan de registratie eisen krijg je automatisch na 3 jaar herregistratie voor weer een periode van 3 jaar.
  • Zolang je geregistreerd bent in het kwaliteitsregister ben je erkend aanbieder van Natuurlijke Kraamzorg en wordt je als zodanig op de website vermeld.

Vereisten voor herregistratie in 3 jaar:

 • Jaarlijks 4 x intercollegiale uitwisseling = 24 uur per 3 jaar
 • Jaarlijks 1 x nascholing algemeen= 12 uur per 3 jaar
 • Jaarlijks 1 x training basisvaardigheden, 12 uur per 3 jaar

 

Intercollegiale uitwisseling
Nieuw zijn de bijeenkomsten in de regio voor intercollegiale uitwisseling.
Minimale deelname per jaar is 4 bijeenkomsten. Regio’s wordt daarom geadviseerd 6 a 7 bijeenkomsten te plannen.
Een bijeenkomst is 2 punten (2 uur), minimaal te volgen intercollegiale uitwisseling per 3 jaar is 24 punten.

Nascholing Algemeen Natuurlijke Kraamzorg
Jaarlijks zijn er 2 nascholingsdagen, in maart en november. Je volgt ten minste één van deze nascholingen jaarlijks.
Tevens zijn er soms geaccrediteerde scholing van derden Conferentie of workshops van de Stichting Natuurlijke Geboortezorg. Ook deze kunnen gelden als nascholing. Vraag het na bij het secretariaat.
De minimaal te behalen punten in  nascholing in 3 jaar is 12 punten.

Training Basisvaardigheden
Jaarlijks zijn er 2 terugkomdagen voor het up to date houden van de 5 basisvaardigheden en 6 toepassingen van de Natuurlijke Kraamzorg waarvan protocollen bestaan. Deze vaardigheden zijn:

 • Kamille olie buik wikkel
 • Bovenarm schouder inwrijving
 • Verschonen zonder huilen
 • Los wikkelen
 • Benendoek
  Toepassingen:
 • Warmte kompres
 • Koude kompres
 • Kwark kompres
 • Kamille toilet spoeling
 • Kamille ijs kompres
 • Kamille stoombadje

1 x deelnemen aan deze training is vereist voor herregistratie  (3,5 jaar na certificering). Met uitzondering van het jaar waarin je je certificaat behaald.
De training wordt 2 x per jaar aangeboden, in april en september.
De minimaal te behalen punten met de vaardigheden in 3 jaar is 12 punten

Samenvattend: Wie jaarlijks 1 x deelneemt aan een algemene scholing , 1x een training basisvaardigheden en voldoende deelneemt aan intercollegiaal overleg voldoet aan de herregistratie-eis die geldt vanaf 1 januari 2018.

 

Historie

Twee belangrijke wijzigingen zijn vastgesteld door de ledenvergadering in november 2017. Voor leden die hun certificaat behaald hebben in de jaren 2013 t/m 2016 bestaat een overgangsregeling.  Zij zijn hierover persoonlijk geïnformeerd per mail en nieuwsbrief.

 1. Het kwaliteitsregister wordt per 1-1-2018 overgedragen van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg aan de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg.
 2. Aanpassing registratieperiode van 5 naar 3 jaar

Om deze wijziging zo goed mogelijk te laten verlopen is het volgende van kracht

 • De registratieperiode is in 2012 ingesteld op 5 jaar. Het bestuur verkort bij bestuursbesluit dd 20 sept 2017 deze periode naar een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2018.
 • In 2018 wordt een eenmalige mogelijkheid geboden achterstallige vaardigheden in te halen.

Wie op 31-12-2018 niet voldoet aan de kwaliteitseisen verliest haar registratie (inclusief vermelding op website aanbieders).