KWALITEITSREGISTER, REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE

 • Toelating kwaliteitsregister
 1.  Lidmaatschap van de NBvNK is een vereiste voor toetreding in het kwaliteitsregister Natuurlijke Kraamzorg. (NK)
  Het (aspirant) lidmaatschap geeft automatisch toegang tot het kwaliteitsregister NK.
 1. Duur registratie kwaliteitsregister en herregistratie
 1. Het register werkt, evenals het lidmaatschap van de beroepsvereniging, met kalenderjaren
 2. De jaren beginnen te tellen vanaf 1 januari volgend op het jaar dat het certificaat is verkregen en het aspirant lidmaatschap is ingegaan.
 3. Herregistratie vindt automatisch plaats wanneer bij het sluiten van de drie-jaars periode voldaan is aan de kwaliteitseisen.
 1.  Kwaliteitseisen, gebonden en vrije punten
  De 5 basisvaardigheden en de intercollegiale uitwisseling zijn verplichte onderdelen en dus gebonden punten. Vrije punten zijn te behalen met algemene antroposofische scholing Natuurlijke Kraamzorg.De 5 basisvaardigheden, vaardigheidstrainingen.
  De 5 basisvaardigheden van de Natuurlijke Kraamzorg zijn

  • Kamille buik wikkel (april)
  • Bovenarm schouder inwrijving(april)
  • Verschonen (sept)
  • Los wikkelen (sept)
  • Benendoek (sept)

Jaarlijks worden 2 trainingen basisvaardigheden aangeboden, in september en april. Elk jaar één training basisvaardigheden volgen is voldoende. De training wordt omlijst door een aanvullend programma van kennis en verdieping. Wie een training volgt krijgt punten voor de vaardigheid en ook punten in het vrije algemene gedeelte van het register.
De minimaal te behalen punten met de vaardigheden in 3 jaar is 12 punten.

Intercollegiale uitwisseling
Nieuw zijn de bijeenkomsten in de regio voor intercollegiale uitwisseling.
Minimale deelname per jaar is 4 bijeenkomsten. Regio’s wordt daarom geadviseerd 6  bijeenkomsten te plannen. Een bijeenkomst is 2 punten (2 uur), minimaal te volgen intercollegiale uitwisseling per 3 jaar is 30 punten.

Nascholingen Natuurlijke Kraamzorg
Jaarlijks zijn er 2 nascholingsdagen, in maart en november. Je volgt ten minste één van deze nascholingen per jaar.
Tevens zijn er soms  – Geaccrediteerde scholing van derden Conferentie of workshops van de Stichting Natuurlijke Geboortezorg. Ook deze kunnen gelden als nascholing.

De minimaal te behalen punten in  nascholing in 3 jaar is 12 punten.

Samenvattend:

Wie jaarlijks 1 x deelneemt aan een algemene scholing , 1x een vaardigheidstraining georganiseerd door de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg en deelneemt aan een intervisiegroep voldoet aan de herregistratie-eis die geldt vanaf 1 januari 2018.

2 Belangrijke wijzigingen zijn vastgesteld door de ledenraad in 2017. Voor leden die hun certificaat behaald hebben in de jaren 2013 t/m 2016 bestaat een overgangsregeling.  Zijn zijn hierover persoonlijk geinformeerd per mail en nieuwsbrief.

 1. Het kwaliteitsregister wordt per 1-1-2018 overgedragen van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg aan de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg.
 2. Aanpassing registratieperiode van 5 naar 3 jaar

Om deze wijziging zo goed mogelijk te laten verlopen is het volgende van kracht

 • De registratieperiode is in 2013 ingesteld op 5 jaar. Het bestuur verkort bij bestuursbesluit dd 20 sept 2017 deze periode naar een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2018.
 • In 2018 wordt een eenmalige mogelijkheid geboden achterstallige vaardigheden in te halen.

Wie op 31-12-2018 niet voldoet aan de kwaliteitseisen verliest haar registratie (inclusief vermelding op website aanbieders).