Soorten lidmaatschap Beroepsvereniging

Met ingang van 1 juli 2022 kent de vereniging een nieuwe lidmaatschap structuur

 1. KR-Lid:
  Een lid van het kwaliteitsregister is een kraamverzorgende Natuurlijke Kraamzorg met een geldig certificaat (gedurende 3 jaar na behalen van onze opleiding, en na herregistratie), die actief in werk en hart de Natuurlijke Kraamzorg draagt en uitdraagt in samenwerking met collega’s. Ook cursisten in de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg 1 | basis, die daartoe worden uitgenodigd na de tussenevaluatie op de helft van hun opleidingstraject kunnen lid zijn.*
  De contributie voor Leden Kwaliteitsregister bedraagt miv 1 juli 2022 110,- euro per jaar.
  Leden in loondienst ontvangen 50% kortingBij een verlopen certificaat is herregistratie mogelijk. Het bestuur stemt samen met jou een persoonlijk op maat afgestemd herintreed programma vast. Voel je van harte uitgenodigd.
 2. Steun lid:
  Een steunlid is iemand die de Natuurlijke Kraamzorg een warm hart toedraagt, en financieel en met aandacht wil bijdragen aan de uitstraling en groei van de Natuurlijke Kraamzorg en op de hoogte wil blijven = (de voormalige Vriend). Dit kan iedereen zijn, ook reguliere kraamverzorgenden, en bijvoorbeeld ook de kraamverzorgenden die om welke reden dan ook (pensioen of het laten verlopen van de herregistratie van het certificaat of een andere reden) uit het Kwaliteitsregister uittreden.
  De contributie voor Steunleden bedraagt miv 1 juli 2022 50,- euro per jaar.

 

Communicatie met de leden vindt plaats via de maandelijkse ledenmail, het halfjaarlijkse papieren ledenblad, de regionale uitwisselingsgroepen en de jaarlijkse ledenvergaderingen en ledenraadplegingen.

Het lidmaatschapjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni en de opzegtermijn bedraagt een maand.
* De lidmaatschapsduur van cursisten in opleiding is verlengd t/m de eerste juli maand in het volgende jaar.