Goedgekeurd door Stichting Natuurlijke Geboortezorg

Wilt u er zeker van zijn dat uw voorlichtingsmateriaal over Natuurlijke Kraamzorg klopt? De stempel Goedgekeurd door Stichting Natuurlijke Geboortezorg geeft u kwaliteitsgarantie. Dit kwaliteitsstempel is ontwikkeld om de juistheid van kennisoverdracht te bewaken.

De kosten voor het screenen van uw voorlichtingsmateriaal zijn 250 tot 500 euro per aanvraag, afhankelijk van omvang en inhoud. Voor de kennis van Natuurlijke Kraamzorg zelf wordt geen vergoeding gevraagd

Loopt de aanvraag via een medewerker die het certificaat  Natuurlijke Kraamzorg 2 bezit en maakt deze deel uitmaakt van de werkgroep Voorlichting Natuurlijke Kraamzorg dan worden er geen kosten in rekening gebracht

Aanvragen

1. Volg de stappen in procedure voor aanvraag

2. Download het juiste aanvraagformulier hier:

Aanvraagformulier kwaliteitsgarantie e-learning

Aanvraagformulier kwaliteitsgarantie foldermateriaal

Aanvraagformulier kwaliteitsgarantie workshop