De naam Natuurlijke Kraamzorg is een gedeelde naam. Zowel de gespecialiseerde kraamzorg zoals ontwikkeld en gedoceerd in de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg, als ook het Collectief Natuurlijke Kraamzorg Amsterdam noemt zichzelf Natuurlijke Kraamzorg.

Dit heeft zijn oorsprong in het verleden. De naam Natuurlijke Kraamzorg was in gebruik bij een kraamverzorgende die de naam wegschonk en weer terugnam.

In 1994 schrijft Cora Bakker zich in bij de KvK in Amsterdam onder de naam Cora Bakker, Natuurlijke Kraamzorg. Zij ontwikkelt haar vorm van kraamzorg samen met Thomas Kelling, antroposofisch arts te Amsterdam. In 2005 voegt Jelka Jungslager zich bij haar en claimen zij de domeinnaam natuurlijkekraamzorg.nl.

In 2006 ontmoet Cora Bakker Maria Bom in het verlangen antroposofie in de  kraamzorg te brengen. Cora vormt samen met een aantal kraamverzorgenden een groep met interesse in de antroposofie Maria ondersteunt haar in het vormgeven van bijeenkomsten voor deze groep

Maria profileert zich als antroposofisch kraamverzorgende onder de naam Geborgen Verzorgen in Rotterdam. Zij volgt scholingen: uitwendige therapie en de module antroposofische ouder en kind zorg waar ze Edith Minnaar ontmoet. Edith blijkt een bondgenoot in het verder ontwikkelen van de antroposofische Kraamzorg. Ook Edmond Schoorel verbindt zich met het initiatief van Maria en zo vormt zich in 2009 de stuurgroep Antroposofische Kraamzorg. Onder leiding van deze groep worden in drie series werkgroepen bestaande uit: kraamverzorgenden, verloskundigen, kinderarts, jeugdarts, verpleegkundigen en jeugdgezondheidszorg gedurende ruim 2 jaar het behoefteprofiel, het beroepsprofiel en het opleidingsprofiel voor de antroposofische  Kraamzorg ontwikkeld.

Tijdens dit traject valt bij het zoeken naar een juiste benaming de keus op de naam Natuurlijke Kraamzorg. Cora Bakker schenkt haar naam Natuurlijke Kraamzorg aan het initiatief. Omdat zij niet beschikt over de benodigde toegangscodes tot het domein wordt ervoor gekozen een nieuw domein te openen met de naam Natuurlijke Kraamzorg.eu.

Pogingen om de nieuw te vormen opleiding deel te laten uitmaken van het colloquium van de Stichting Plegan Opleidingen komen niet tot overeenstemming waarna de stuurgroep het besluit neemt een VOF op te richten en zelfstandig de Natuurlijke Kraamzorg in de wereld te zetten.

  • In 2012 is de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg een feit en start het eerste les jaar.
  • In 2015 vormen Jelka en Cora het Collectief Natuurlijke Kraamzorg Amsterdam en nemen de domeinnaam natuurlijkekraamzorg.nl alsnog in gebruik. In 2016 volgen alle leden van het Collectief  met succes de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg basis.
  • In 2016 wordt de VOF omgezet in de Stichting Natuurlijke Geboortezorg.
  • In 2017 wordt de Nederlandse beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg opgericht.