De afgelopen jaren heeft de Natuurlijke Kraamzorg zich sterk ontwikkeld. We breiden daarom onze websites uit zodat informatie voor verschillende doelgroepen beter bereikbaar worden.

  1. www.opleidingnkz.nl is de nieuwe website voor de Opleidingen en scholingen voor de Natuurlijke Kraamzorg.
  2. www.natuurlijkekraamzorg.eu informeert belanghebbenden over aanbod en kennis van Natuurlijke Kraamzorg.
  3. www.natuurlijkegeboortezorg.nl informeert over Kraamzorg overstijgende activiteiten. Alle professionals in de geboortezorg met interesse voor antroposofische gezichtspunten kunnen hier terecht.

 

De Beroepsvereniging Natuurlijke Kraamzorg werkt samen met de Stichting Natuurlijke Geboortezorg. Zij beoogt de belangen van ouders en pasgeborenen te behartigen. Zij doet dit door middel van voorlichting met een kennisbank en ontwikkeling van Natuurlijke Kraamzorg als aanvulling op basis kraamzorg.