De Stichting Natuurlijke Geboortezorg, waarvan de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg deel uitmaakt, heeft tot doel de zorg voor zwangeren, pasgeborenen en kraamvouwen te verbeteren zonder .

Om dit doel te bereiken is de Stichting op meerdere terreinen werkzaam.

  1. Ondersteunen de ontwikkeling van kennis en vaardigheden ter verbetering van zorg voor zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen.
  2. Faciliteren opleiding en scholing omtrent verzorging en begeleiding vanuit antroposofische mensvisie, en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van het woord
  3. Ondersteunen en versterken professionals die werkzaam zijn in de geboortezorg vanuit antroposofische mensvisie.
  4. Doen onderzoek naar inplementatie van door ons ontwikkelde vaardigheden.
  5. Geven voorlichting ter verbetering van verzorging en begeleiding van zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen
  6. Werken aan keuzemogelijkheid voor zwangeren door het creëren van een aanbod dat aansluit bij de behoefte aan een meer individuele en natuurlijke benadering.

Sinds in 2013 de eerste zestien kraamverzorgenden hun certificaat Natuurlijke Kraamzorg 1 behaalden is er enorme groei en interesse in ons aanbod. Dat er dit schooljaar gestart kon worden met 54 deelnemers laat zien dat de stichting in een behoefte voorziet.

Deze behoefte laat zich ook zien bij de collega beroepsgroepen zoals de verloskundigen en de doula’s. Om daaraan te kunnen voldoen is groei en professionalisering van onze organisatie noodzakelijk. Om die reden vormen we ons dit jaar om tot een Stichting en zoeken we ruimere financiële ondersteuning voor onze activiteiten. Deze worden nu nog vaak om niet gedaan, hetgeen in een groeiende professionaliserende organisatie niet meer toelaatbaar is.

Onze aandacht zal de komende jaren vooral gericht zijn op consolidatie en versterking van de professionals binnen de Natuurlijke Kraamzorg. Tevens werken wij aan de brede toegankelijkheid van onze kennisbank.

Met de toenemende aandacht voor het belang van samenwerking binnen de keten is de Stichting Natuurlijke Geboortezorg de juiste vorm voor optimale afstemming tussen de verschillende partners.

Dr. E.P. Schoorel, voorzitter