Voor: Certificaathouders – NK2

Datum: 13 november 2018
Tijd: 13:00 – 17:30
Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist

Kosten:  leden € 65,00 | niet leden € 75,00 (wordt € 100,00 per 1-1-2019)

Accreditatie NBvNK: 4 punten register 
Accreditatie KCKZ: geen

Trainers: Saskia Sanders-Barkmeijer en  Maria Bom

Inschrijven: Inschrijfformulier


Training Voorlichten aan ouders Natuurlijke Babyverzorging

Menig natuurlijke kraamverzorgende investeert  veel tijd aan voorlichting, vaak individueel. Veel effectiever is een groepsvoorlichting cq workshop. Daar leren ouders van en met elkaar en  ontmoeten gelijkgestemden.  In Rotterdam en Limburg worden deze workshops al een aantal jaren met succes verzorgd. Het maakt dat ouders goed voorbereid kunnen zijn omdat ze door de aangereikte kennis keuzes kunnen maken. Zo werken we mee aan verbetering van de ontvangst van nieuwe kindjes op aarde.

Vind jij dit belangrijk?
We organiseren een interactieve training om voorlichting cq workshop te leren geven in klein verband. In deze training komt het volgende aan de orde:

  • Hoe geef ik vorm aan zo’n voorlichtingsbijeenkomst cq workshop zodat het dynamisch, interessant en leerzaam is?
  • Hoe draag ik mijn kennis over van het waarom van warmte zorg, het hoe van warmtezorg en omhulling, naast de keuzes rondom kleding en producten?
  • Hoe ga ik om met confronterende of conflicterende vragen? Hoe geef ik leiding aan het gesprek? Hoe verzorg ik de stemming op deze avonden? Hoe blijf ik op mijn eigen grond staan, uit eigen ervaring en kennis putten en hoe kan ik omgaan met afwijkende levensovertuigingen?

De trainingsmiddag kan gevolgd worden als zelfstandige scholing. Je oefent en leert je beter te verwoorden.  Dit is overal bruikbaar, in je gezinnen, voor je website of in samenwerkingsverbanden waar men onbekend is met de Natuurlijke Kraamzorg.

 

Oefenweg naar erkend voorlichten Natuurlijke Babyverzorging
Je kunt de training ook doen als stap 1 in een oefenweg Voorlichten Natuurlijke Babyverzorging. Het verloop van deze oefenweg voorziet in praktijktraining op maat,  gebruik en ontwikkeling van benodigde producten zoals de voorlichtingskoffer, basisformat voor uitnodiging, basisformat voor het programma, lijst met ‘veel gestelde vragen’ , infoboekje voor deelnemers en kwaliteitsafspraken aangaande commercie en doelgroep voorlichting.

Deze oefenweg leidt tot vermelding van erkend voorlichter met vermelding op onze website www.natuurlijkekraamzorg.eu