Voor: Kraamverzorgenden

Datum: september 2019 – juni 2020 (dinsdagen)
Tijd: 13:30 – 19:30
Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist

Kosten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraamverzorgenden die het afgelopen jaar bijscholing volgden

Accreditatie: KCKZ 50 punten

Inschrijven: Inschrijfformulier


Opleiding Natuurlijke Kraamzorg basis – NK1

Natuurlijke Kraamzorg is aandachtige zorg met natuurlijke middelen.

De opleiding Natuurlijke Kraamzorg biedt kennis van warmtezorg, omhulling, ritmes, volwaardige voeding en nog veel meer. Zij verdiept je waarnemingsvermogen.

Voor de verzorging van de baby gaat bijzondere aandacht uit naar rust en ritmes en naar opvoeding van de tast- en warmtezin. Het gebruik van wikkeldoeken, mutsjes en wollen dekentjes is daarom een essentieel onderdeel van de opleiding.

Voor de verzorging van de kraamvrouw wordt geleerd de behoeften aan rust, steun en kennis met aandacht en andere natuurlijke middelen tegemoet te komen. Denk aan een ontspannende voetinwrijving of stimulerende arm-schouder-borst inwrijving voor de kraamvrouw. Of diverse kamilletoepassingen.

In de Natuurlijke Kraamzorg staat de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal. Belangrijke pijlers voor een gezond kraambed zoals leefwijze, voeding, afwisseling tussen rust en inspanning, kleding en omhulling behoren tot de lesstof van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg.

De opleiding schoolt je waarneming en verruimt je inzichten zodat je beter kunt zien wat moeder en kind nodig hebben. Je kunt meer gericht inspelen op hun behoeften. Je leert veel nieuwe praktische vaardigheden.

Ook werk je aan je beroepshouding. Eerbied, vertrouwen, oplettendheid en ontvankelijkheid zijn kwaliteiten die je zult verdiepen en uitbouwen. Ze zijn voorwaarde voor een goede relatie met het kraamgezin. Deze relatie bepaalt in hoge mate de kwaliteit van zorg.

 

Docenten en gastdocenten

Je wordt tijdens de lesdagen begeleid door een team van vaste docenten. Daarnaast krijg je les van verschillende gastdocenten. Zij zijn specialisten in het hoofdonderwerp van de dag. Tijdens de kunstzinnige uren krijg je les van kunstzinnig therapeuten en muziektherapeuten.

 

Cursusopbouw

De Opleiding Natuurlijke Kraamzorg 1 bestaat uit tien lesdagen. Elke lesdag heeft een onderdeel hoofd, hart en handen. Ofwel, je luistert naar een lezing, werkt kunstzinnig en oefent praktische vaardigheden voor het kraambed.

Elke lesdag heeft een eigen thema:

1.Van de Kool en de Ooievaar (embryologie)
2. Borstvoeding, levende menselijke melk
3. Aarde, water, lucht en vuur, de 4 elementen
4. 4 x geboren worden, belang warmtezorg.,
3. Warmtezorg, wat leeft er in de warmte?
5. Het belang van ritmes?
6. Huishouden en temperamenten
7. Waarnemingen en prikkels, hoe beheers je ze?
8.12 Zintuigen, hoe voeden we ze op?
9. Belast en onbelaste voeding, wat voedt eigenlijk?
10. Biografie en vrouwelijke kracht

Na afronding van Natuurlijke Kraamzorg 1, kun je doorstromen naar het tweede studiejaar: Natuurlijke Kraamzorg 2.

Lesdata 2019-2010

Dinsdagen – Tijd: 13:30 – 19:30 Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist

10 september 2019
8 oktober 2019
12 november 2019
10 december 2019
14 januari 2020
11 februari 2020
10 maart 2020
14 april 2020
19 mei 2020
16 juni 2020

Studiebelasting

STUDIEBELASTING

Opleiding Natuurlijke Kraamzorg 1 – Basis

 

Les Kraam Thuis Schrijf-

werk

 

 

L1. Van de kool en de ooievaar. 3
L2. Driegeleding in de mens 3
L3. Elementen 3
L4. 4 Wezensdelen 3
L5. Op aarde komen (ritme) 3
L6. Temperamenten, huishoudelijke gebaren 3
L7. Waarnemingen of prikkels. 3
L8. Zintuigen, poorten van de ziel 3
Praktijk opdrachten P1. Oefenen met verschonen zonder huilen 1,5 1,5
P2. Oefenen met hulp bij borstvoeding 1,5 1,5
P3. Oefenen met kamille 1,5 1,5
P4. Oefenen met wasbare luiers 2 1,5
P5. Oefenen met wikkelen 1,5 1
P6. Oefenen met de voetinwrijving 2,5 1
P7. Oriëntatie op het antroposofische zorgveld 4 1
P8. Oefenen met tastzin ontwikkeling en badje 2 1
P9. Oefenen met voeding bereiden 4 1
P10. Oefenen met prikkelreductie ( vervangend)
Vragenlijsten V 1, V2 Warmtezorg , V3 Preventie overprikkelin 5 1
Opdrachten O1 Beelden van geboorte  (stemming) 1,5 0,5
O2 Kamille waarneming 2,5 0,5
O3 Elementen ontdekkingstocht 2 0,5
O4 Op zoek naar mijn wezensleden 2 0,5
O5 Op zoek naar mijn temperament 2 0,5
O6 Waarneming gebaar van mijn bolletje 2 0,5
O7 Mijn voornemen uit zelfwaarneming 2 0,5
O8 Meditatiespreuk voor jonge ouders 2 0,5
O9 Terugblik 2 0,5
Eindwerkstuk

en toetsing

Artikel 7 3
Voorbereiden vaardigheidstoetsen (buikwikkel en

bovenarm schouder inwrijving)

6
Lezen Lesstof 1 t-m 10  9 x 3,5 u 31,5
Les Presentie 10 x 6 uur 60
Subtotaal 60 18,5 71,5 41,5
Totaal 191,5 uur per jaar
Huiswerk 9x x 14,6 = 131,5 14,6 uur per maand
School 10 x 6 = 60 6 uur per maand
Totaal Studiebelasting gemiddeld 20,6 uur per maand

Vaardigheden

 • Werken met de elementen in het kraambed, inzetten van de 4 elementen als instrument van zorg (bedrust, afleiding, buitenlucht, vochtinname, soep of ijs)
 • Baby wikkelen, stevig onderstoppen
 • Bekend zijn met werking en toepassing van een sluitlaken, ook van reep katoen
 • Maken en aanbrengen van borstcompressen (kwark en olie)
 • Aanmaken van biologisch dynamisch alternatief voor kunstvoeding; babyvoeding (melk) met amandel en geitenmelk
 • Warmtezorg bieden tijdens begeleiding borstvoeding
 • Voedingsadvies voor de kraamvrouw geven en bereiden
 • Voetverzorging en warmtezorg bieden bij stuwing of hoofdpijnen
 • Opvoeden levenszin, tastzin, evenwichtszin en bewegingszin
 • Adviseren inzake slaapplaats baby
 • Adviezen geven ter preventie van onrust
 • Herkennen wanneer de baby overprikkeld is
 • Kenmerken herkennen van een waarnemend kind en hierin begeleiden, verzorgen.
 • Belang kennen en kunnen toepassen van ritmes en adviseren  hoe deze geleidelijk in te voeren.
 • Op een prettige manier, respectvol , in contact, de baby verschonen zonder warmteverlies
 • Rustgevende voetinwrijving geven
 • Aanraken met bewustzijn
 • Zelf warme handen hebben
 • Waarnemend zijn in je handelen en communicatie
 • Kennen van diverse wasbare luiersystemen met voor- en nadelen
 • Wol,  zijde  en katoen kunnen wassen en drogen met zo min mogelijk kwaliteitsverlies
 • Mutsje met touwtjes veilig hanteren
 • Bekend zijn met gebruik en toepassing benendoek
 • Wolbroek, wolwikkel lanolinebehandeling kunnen geven
 • Is bekend met natuurlijke schoonmaakmaterialen
 • Kent de ordenende werking van strijken, van dingen op hun eigen plaats, ook achter de deuren en kan deze inzetten

 

Voorbeelden van praktijkopdracht en leervraag

Hieronder vindt u twee voorbeelden van huiswerk uit de opleiding.

Voorbeeld Praktijkopdracht Kamille – Opleiding Natuurlijke Kraamzorg basis

Voorbeeld Leervraag Waarnemingen en Prikkels – Opleiding Natuurlijke Kraamzorg basis

Voor wie

Je bent werkzaam in de geboortezorg en zoekt verdieping in je werk. Je hebt affiniteit met natuurlijke verzorging. Je hebt de wens persoonlijk te groeien. Je bent gediplomeerd kraamverzorgende en hebt een werk- en denkvermogen op het niveau van MBO3 (zelfstandig beroepsbeoefenaar) of hoger.

 

Certificaat

Het certificaat Natuurlijke Kraamzorg 1 blijft 3,5 jaar geldig. Je wordt vermeld als erkend aanbieder van Natuurlijke Kraamzorg op de website. Bij voldoende nascholing, training en intercollegiale uitwisseling volgt herregistratie voor 3 jaar. Zie voor meer informatie het Kwaliteitsregister van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg (NBvNK).

 

Wat levert de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg basis op?

Door de opleiding voelen cursisten zich beter verbonden en hun kraamwerk. Doordat je meer vaardigheden en inzichten krijgt heb je op steeds meer dingen een antwoord. Dit geeft je zekerheid in je werk en maakt dat je minder poets. Je wordt beter in staat om in verbinding te blijven met de anderen en je geschoolde intuïtie in te zetten. Je vindt meer voldoening in je werk.

Te duur?

Het Florence Nightengale fonds is een fonds wat er speciaal in voorziet individuele cursisten bij te staan met het cursusgeld voor scholing in de zorg, gebaseerd op de antroposofische mensvisie. Neem vrijblijvend contact op met Petra Schenkels,  06-29061689, petra.schenkels@gmail.com

Visie

In de opleiding Natuurlijke Kraamzorg staat de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal.
We baseren ons op ideëen van Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de antroposofie.

Zijn opvattingen van de elementenleer, zelf-opvoeding en zuivere waarneming vormen de basis van de opleiding. Met behulp van deze inzichten verfijnt de zorg voor moeder en kind.