Voor: Kraamverzorgenden, Verloskundigen, Professionals en iedereen met affiniteit voor Natuurlijke Geboortezorg

Datum: 26 maart 2019
Tijd: 13.30 – 20.15 uur
Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist

Kosten:  € 75,00 | leden NBvNK € 65,00

Accreditatie NBvNK: 4 punten
Accreditatie KCKZ: 4 in aanvraag

Sprekers:  Edmond Schoorel, antroposofische kinderartsSaskia Barkmeijer, docent antroposofische menskunde

Catering:  Het is nog onzeker of catering mogelijk is op deze locatie. Houdt er rekening mee dat we u vragen zelf een boterhammetje mee te brengen.

Aanmeldformulier


Inhoud
Tijdens deze conferentie gaan we in op de kracht en werking van aarde, water, lucht en vuur in de geboortezorg, in geboortebeelden en in jezelf. We onderzoeken met welke elementen het kind vertrouwd raakt tijdens zijn voorgeboortelijke reis.  En hoe deze elementen reeds tot uitdrukking komen in de eerste groeigebaren van het embryo.

In de verdiepende workshops gaan we in op embryonale groeigebaren, geboortebeelden en muzikale stemmingen.

Er zijn korte workshops over wol, zijde, wasbare luiers, mutsjes, kleding en kompressen.

Korte ervaringsgerichte workshops tonen vaardigheden uit de Natuurlijke Kraamzorg, zoals ritmische inwrijvingen, kamilletoepassingen, kompressen en wikkels.
Je ontmoet docenten, Natuurlijk Kraamverzorgenden en cursisten uit de opleidingen.

Programma
13.30    Elementen en het voorgeboortelijke; E.P. Schoorel, kinderarts
14.30    Lezing met oefening en ervaring over de vier temperamenten en geboortezorg; S. Barkmeijer, docent antroposofische menskunde
16.00    pauze
16.30   1e workshopronde
17.45     pauze
18.30     2e workshopronde
19.45    Omvattende afronding
20.15    Afsluiting met conferentiecadeau

Lezing 1
Met welke elementen moet het kind vertrouwd raken in zijn voorgeboortelijke reis; Drs E.P. Schoorel, kinderarts

Edmond Schoorel

Goede reis en welkom thuis.
Er is veel voor nodig om een kind gezond en wel op aarde te laten landen. Dat de gezondheid van de moeder en de vader daarbij een grote rol speelt is wel bekend. In deze conferentie zal de aandacht gericht worden op een ander aspect.
We proberen vanuit het kind de vraag te stellen en te beantwoorden: Met welke elementen moet het vertrouwd raken tijdens zijn voorgeboortelijke reis? Vanzelfsprekend is er de warmte, waarmee het kind verwacht wordt, vanzelfsprekend is ook dat hij lucht krijgt om te ademen, water om in te leven en vaste stof om zijn botten stevig te maken. We gaan met elkaar op zoek naar de mogelijkheden die een goede begeleiding in de zwangerschap biedt om deze elementen te verzorgen.

Lezing 2
Oefening en ervaring met de vier elementen; S. Barkmeijer, docent antroposofische menskunde

Saskia Barkmeijer

Saskia Barkmeijer

Eenmaal op aarde reizen we, ieder op zijn eigen manier, door het leven. We beleven de wereld allemaal anders maar toch zijn er overeenkomsten te vinden die zicht geven op hoe je de wereld ervaart of het leven aangaat. We zijn allemaal anders gestemd, misschien zelfs wel afgestemd op dat wat je van plan bent te gaan doen.

Hoe is dat bij jou?

In welk element voel jij je thuis? Ben je meer een aardemens, watermens of een luchtmens of vuur mens? Of heb je van alles een beetje? Zelfkennis helpt je om steviger in je schoenen te staan. Mensenkennis helpt je om sterker in het leven te staan. Dit is kennis die je meeneemt en inzet in je werk. We gaan met elkaar op weg, reizen als het ware langs verschillende landschappen, we beleven de elementen en ervaren verschillende stemmingen om meer zicht en grip te krijgen op onszelf en de ander. Aan de orde komen

  • Van de hemel naar de aarde.
  • Geboren worden in de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.
  • Een welkomsmantel in  vier kleuren.
  • Zo zijn onze manieren: kleur bekennen in jouw element.
  • Van element naar temperament.
  • Valkuilen en kwaliteiten van de temperamenten.
  • Het temperament in de biografie.
  • Temperamenten in relatie tot je werk.

 

Workshops
Inschrijving voor de workshop gebeurt op de conferentie met keuzekaartjes.
Aan het programma van de korte workshops wordt nog gewerkt. Eind januari vindt u hieronder het volledige programma.

Verdiepend
1. Annelies Sysmans
samensteller en illustrator ‘Gebaren van Leven’,
Duur: 75 minuten
Deelnemers 30
Inhoud: Onder begeleiding van Annelies’s zacht Vlaamse vertelling bewegen we mee in de eerste embryologische groeigebaren. Al boetserend ervaren we de groeigebaren van het beginnende leven in de eerste drie weken van de embryologische ontwikkeling van de mens. Ook werpen we een kleine blik naar volgende stadia van groeigebaren aan de hand van kleibeelden.

2. Cathelijne Nap
leerkracht – auteur ‘Het Geboorteboek’
Duur 75 minuten
Deelnemers 25
Kan het zijn dat er niets toeval is bij het hoe en wanneer en waar van conceptie en geboorte. Kan het zijn dat het niet zomaar is dat het kind in een bepaald seizoen, met bepaalde weersomstandigheden, op een bepaalde plaats en tijd bij bepaalde mensen wordt geboren? Wat de reden precies is zullen we niet met zekerheid kunnen zeggen. Wel kunnen we onze ogen, oren en harten openen om te luisteren naar wat dit kind te brengen heeft; wat in het geboortebeeld zichtbaar wordt.

3. Hans Barkmeijer koor dirigent – muziekleraar
Duur 75 minuten
Deelnemers 25
Elementen kunnen ook door klank en ritmes tot uiting komen en werkingen hebben. Hiervan bewust worden is verrijkend en kan veel voldoening geven. In de zangworkshop maken we kennis met de vier kwaliteiten van de vier elementen.

Aan het programma van de korte workshops wordt nog gewerkt.
Eind januari vindt u hieronder het volledige programma.
Primeur: Publicatie Gebaren van Leven bij ons te koop

Het boek Gebaren van Leven vertelt vanuit kosmische perspectief het fascinerende verhaal van pre-conceptie tot de eerste tijd na de geboorte.  Naast alles wat waar is wat we leren uit de natuurwetenschappelijke wereld, doet dit boek recht aan onze behoefte meer te leren over de innerlijke kant, ons mens zijn, ons levend wezen zijn. Aan de orde komen: Waar komt een mens vandaan? Hoe kunnen we de embryologie ook begrijpen?  Kan het zijn dat een kind zijn ouders kiest?  En meer.  Dankzij de prachtige tekeningen is het boek een parel.

Annelies Sysmans, samensteller en illustrator verkoopt haar boek deze dag voor het eerst in Nederland € 27,50 en signeert graag.

Literatuur
Rudolf Steiner – Raadsels van het menselijk temperament
Rudolf Steiner – Opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie
Heinrich Eltz – De vier temperamenten
Marieke Anschutz – Ons temperament
Edmond Schoorel – De eerste zeven jaar

Uitgangspunt
De scholing is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. De docenten werken op hun vakgebied vanuit dit perspectief.