Voor: Kraamverzorgenden, Verloskundigen, Professionals en iedereen met affiniteit voor Natuurlijke Geboortezorg

Datum: 26 maart 2019
Tijd: 13.30 – 20.15 uur
Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist

Kosten:  € 75,00 | leden NBvNK € 65,00

Accreditatie NBvNK: 4 punten algemeen
Accreditatie KCKZ: 4 punten algemeen

Sprekers:  Edmond Schoorel antroposofisch kinderartsSaskia Barkmeijer docent antroposofische menskunde

Inschrijving gesloten


Inhoud
Tijdens deze conferentie gaan we in op de kracht en werking van aarde, water, lucht en vuur in de geboortezorg, in geboortebeelden en in jezelf. We onderzoeken met welke elementen het kind vertrouwd raakt tijdens zijn voorgeboortelijke reis.  En hoe deze elementen reeds tot uitdrukking komen in de eerste groeigebaren van het embryo.

Mmv o.a. Edmond Schoorel kinderarts, Kapinga Mwamba verloskundige, Annelies Sysmans samensteller Gebaren van Leven, Saskia Barkmeijer en Cathelijne Nap.
Voor de werkenden in de kraamzorg, verloskunde of kinderopvang zijn er veel korte, praktische en theoretische workshops. Er zijn ook workshops met inhoudelijke verdieping. Naast professionals zijn belangstellenden van harte welkom! De conferentie biedt een breed inzicht in de embryologie en het kleine kind.

In de verdiepende workshops gaan we in op embryonale groeigebaren en/of geboortebeelden

Korte ervaringsgerichte workshops tonen vaardigheden uit de Natuurlijke Kraamzorg, zoals voet inwrijving, bovenarm schouder inwrijving, verschonen zonder huilen, kamille toiletspoeling, kamille ijskompres,  kompressen en wikkels.
Er zijn korte workshops over wol, zijde, wasbare luiers, mutsjes, kleding en kompressen

Programma
13.30    Elementen en het voorgeboortelijke; E.P. Schoorel, kinderarts
14.30    Lezing met oefening en ervaring over de vier temperamenten en geboortezorg; S. Barkmeijer, docent antroposofische menskunde
16.00    pauze
16.30   1e workshopronde
17.45     pauze met soep en brood
18.30     2e workshopronde
19.45    Omvattende afronding
20.15    Afsluiting met conferentiecadeau

Lezing 1
Met welke elementen moet het kind vertrouwd raken in zijn voorgeboortelijke reis; Drs E.P. Schoorel, kinderarts

Edmond Schoorel

Goede reis en welkom thuis.
Er is veel voor nodig om een kind gezond en wel op aarde te laten landen. Dat de gezondheid van de moeder en de vader daarbij een grote rol speelt is wel bekend. In deze conferentie zal de aandacht gericht worden op een ander aspect.
We proberen vanuit het kind de vraag te stellen en te beantwoorden: Met welke elementen moet het vertrouwd raken tijdens zijn voorgeboortelijke reis? Vanzelfsprekend is er de warmte, waarmee het kind verwacht wordt, vanzelfsprekend is ook dat hij lucht krijgt om te ademen, water om in te leven en vaste stof om zijn botten stevig te maken. We gaan met elkaar op zoek naar de mogelijkheden die een goede begeleiding in de zwangerschap biedt om deze elementen te verzorgen.

Lezing 2
Oefening en ervaring met de vier elementen; S. Barkmeijer, docent antroposofische menskunde

Saskia Barkmeijer

Saskia Barkmeijer

Eenmaal op aarde reizen we, ieder op zijn eigen manier, door het leven. We beleven de wereld allemaal anders maar toch zijn er overeenkomsten te vinden die zicht geven op hoe je de wereld ervaart of het leven aangaat. We zijn allemaal anders gestemd, misschien zelfs wel afgestemd op dat wat je van plan bent te gaan doen.

Hoe is dat bij jou?

In welk element voel jij je thuis? Ben je meer een aardemens, watermens of een luchtmens of vuur mens? Of heb je van alles een beetje? Zelfkennis helpt je om steviger in je schoenen te staan. Mensenkennis helpt je om sterker in het leven te staan. Dit is kennis die je meeneemt en inzet in je werk. We gaan met elkaar op weg, reizen als het ware langs verschillende landschappen, we beleven de elementen en ervaren verschillende stemmingen om meer zicht en grip te krijgen op onszelf en de ander. Aan de orde komen

 • Van de hemel naar de aarde.
 • Geboren worden in de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.
 • Een welkomsmantel in  vier kleuren.
 • Zo zijn onze manieren: kleur bekennen in jouw element.
 • Van element naar temperament.
 • Valkuilen en kwaliteiten van de temperamenten.
 • Het temperament in de biografie.
 • Temperamenten in relatie tot je werk.

 

Workshops
Inschrijving voor de workshop gebeurt op de conferentie met keuzekaartjes.

Workshops ervaringsplein

 1. Bovenarm-schouder inwrijving bij borstvoeding –Maria Bom
  Ervaar en maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee melkaanmaak en toeschietreflex bevorderd kan worden.
 2. Verschonen zonder huilen – Esther Overheul
  Maak kennis en oefen met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee onrust vermeden en hechting bevorderd wordt.
 3. Kamille-olie buikwikkel bij buikpijn – Yvonne Schrijver
  Ervaar en maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee kramp, naweeën en obstipatie verlicht kunnen worden.
 4. Ritmische voetinwrijving – Ida van Straten
  Ervaar en maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee middagrust verbeterd en ontspanning bevorderd kan worden.
 5. Kamille olie buikwikkel baby – Kapinga Mwamba
  Maak kennis en oefen met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee buikkrampjes verminderen en rust in het lijfje bevorderd wordt. Ook in te zetten bij moeilijk inslapen of doorslapen.
 6. Gebruik helmmutsjes en kleding en stoffen voor de baby– Petra van den Boorn
  Maak kennis met het hoe en waarom van wol en zijden kleding waarmee omhulling en warmtezorg wordt bevorderd en kindjes minder snel overprikkeld raken en het gemakkelijker hebben met groeien, verteren en slapen.
 7. Nek-schouder afstreek – Edith Minnaar
  Ervaar en maak kennis met deze techniek van aanraking uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee een druk hoofd tot rust wordt gebracht en ontspanning wordt geboden in enkele minuten.
 8. Warmtekompres – Jelka Jungslager
  Ervaar en maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee vastzittende melk weer tot stromen komt dankzij haar rustgevende en ontspannende warmte die de rustende kraamvrouw langdurig aangenaam verwarmd.
 9. Wasbare luiers, veel gestelde vragen over gebruik en verzorging – Ideke van Hoof
  Maak kennis met het moderne en diverse aanbod van wasbare luiers. Oefen ermee op poppen, stel je vragen en krijg inzicht in de motieven van ouders en hoe jij hun kunt helpen hierbij.
 10. Kamille toiletspoeling – Nanette van de Voort
  Ervaar en maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee genezing van hechtingen wordt bevorderd en de kraamvrouw aangenaam verzorgd in haar gevoelige, misschien gekwetste gebied.
 11. Kamille ijs-kompresje ter verkoeling– Nanette van de Voort
  Maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee brandende zwelling of aambei tot rust worden gebracht en slinken van de zwelling bevorderd wordt.
 12. Kamille stoombad –
  Ervaar en maak kennis met deze techniek uit de Natuurlijke Kraamzorg waarmee dreigende baarmoederontsteking en blaasontsteking bestreden kunnen worden.

 

 

Verdiepend
1. Annelies Sysmans
samensteller en illustrator ‘Gebaren van Leven’,
Duur: 75 minuten
Deelnemers 30
Inhoud: Onder begeleiding van Annelies’s zacht Vlaamse vertelling bewegen we mee in de eerste embryologische groeigebaren. Al boetserend ervaren we de groeigebaren van het beginnende leven in de eerste drie weken van de embryologische ontwikkeling van de mens. Ook werpen we een kleine blik naar volgende stadia van groeigebaren aan de hand van kleibeelden.

2. Cathelijne Nap
leerkracht – auteur ‘Het Geboorteboek’
Duur 75 minuten
Deelnemers 25
Kan het zijn dat er niets toeval is bij het hoe en wanneer en waar van conceptie en geboorte. Kan het zijn dat het niet zomaar is dat het kind in een bepaald seizoen, met bepaalde weersomstandigheden, op een bepaalde plaats en tijd bij bepaalde mensen wordt geboren? Wat de reden precies is zullen we niet met zekerheid kunnen zeggen. Wel kunnen we onze ogen, oren en harten openen om te luisteren naar wat dit kind te brengen heeft; wat in het geboortebeeld zichtbaar wordt.

Primeur: Publicatie Gebaren van Leven bij ons te koop

Het boek Gebaren van Leven vertelt vanuit kosmische perspectief het fascinerende verhaal van pre-conceptie tot de eerste tijd na de geboorte.  Naast alles wat waar is wat we leren uit de natuurwetenschappelijke wereld, doet dit boek recht aan onze behoefte meer te leren over de innerlijke kant, ons mens zijn, ons levend wezen zijn. Aan de orde komen: Waar komt een mens vandaan? Hoe kunnen we de embryologie ook begrijpen?  Kan het zijn dat een kind zijn ouders kiest?  En meer.  Dankzij de prachtige tekeningen is het boek een parel.

Annelies Sysmans, samensteller en illustrator verkoopt haar boek deze dag voor het eerst in Nederland € 27,50 en signeert graag.

Literatuur
Rudolf Steiner – Raadsels van het menselijk temperament
Rudolf Steiner – Opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie
Heinrich Eltz – De vier temperamenten
Marieke Anschutz – Ons temperament
Edmond Schoorel – De eerste zeven jaar

Uitgangspunt
De scholing is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. De docenten werken op hun vakgebied vanuit dit perspectief.