De opleiding Natuurlijke Kraamzorg I is geaccrediteerd door Kenniscentrum Kraamzorg.

 

Wat kun je met het certificaat?

  • Toegang tot lidmaatschap van de afdeling antroposofische zorg van de V&VN.
  • Toegang tot het tweede leerjaar, de opleiding Natuurlijke Kraamzorg II.
  • Aanbieder worden van Natuurlijke Kraamzorg en jezelf herkenbaar maken als specialist op het gebied van Natuurlijke Kraamzorg. Wie het certificaat heeft wordt vermeld op de website.
  • Toegelaten worden op nascholingsdagen en vaardigheidstraining Natuurlijke Kraamzorg

 

Wat moet je doen voor behoud geldigheid van je certificaat?

 

Verplichte scholing:

Nascholing 1 x per jaar 4 punten KCKZ register
Vaardigheidstraining 1 x per jaar 4 punten vaardigheden NK register

 

Vrije scholing:

Conferentie 4 punten algemeen NK register
Deskundigheidsbevordering in de regio 2 punten, algemeen NK register
studiedag met werkgroep interdisciplinaire antroposofische ouder en kind zorg 5 punten, algemeen NK register
2e nascholing 4 punten KCKZ register
2e vaardigheidstraining 4 punten vaardigheden NK register

Voorlopig hebben kraamverzorgenden Natuurlijke Kraamzorg te maken met 3 kwalitietsregisters

  1. Kennis Centrum Kraam Zorg kwaliteitsregister geeft punten op hun onderwerp ‘overig’.
  1. Register algemene kwaliteit Natuurlijke Kraamzorg geeft punten voor verdieping op het gebied van de antroposofische gezondheidszorg
  1. Register vaardigheden Natuurlijke Kraamzorg borgt de uitvoering en kennis van vaardigheden die specifiek voor de Natuurlijke Kraamzorg ontwikkeld zijn.

De registratieperiode is 5 jaar. In die 5 jaar behaalt een certificaathouder ten minste 30 punten tezamen.

Het eerste register is Vaardigheden.

Het tweede register is het register Algemeen.