Agenda

2e oprichtingsvergadering NBvNK

21 november 2017

Agenda

18.30 Samen sterk
Door middel van een mindmap wordt ons helder wat we er aan hebben ons te verenigen en wat dat aan onderlinge afspraken vergt.

19.00 Onderling gesprek en plenaire terugkoppeling:
– waar ligt jou interesse?
– waarop ben jij aanspreekbaar?
– Wat wil jij ontwikkelen?
In groepjes van 3 bevraag je elkaar 10 min pp. Een iemand noteert steekwoorden.
Plenaire bespreking volgt.
Bestuur neemt mee wat heeft geklonken en komt er binnen een maand op terug.

20.00 Missie, visie, gedragscode en reglementen.
Tot een week voor de vergadering hebben leden aanvullingen kunnen indienen. De aangepaste versie wordt uitgedeeld, besproken en vastgesteld voor een jaar. Elke november ledenvergadering houden we onze werkafspraken opnieuw tegen het licht en bezien of ze nog voldoen.

20.30 Rondvraag, opruimen en naar huis

Als vereniging zijn we aangewezen op onszelf als leden. Onze gezamenlijke inzet zal bepalen wat we bereiken. Het bestuur voorziet voornamelijk in een structuur. Zij maakt het mogelijk dat kwaliteitsbeleid, belangenbehartiging en ontwikkeling in de Natuurlijke Kraamzorg kunnen plaatsvinden. ”